ติดต่อสอบถาม


สาขาการบัญชี
ลำดับตำแหน่งทางวิชาการรายนามคณาจารย์WebsiteGoogle Scholar Account
1อาจารย์
อภิญญาวิเศษสิงห์www.teacher.ssru.ac.th/apinya_wi/apinya.wi@ssru.ac.th
2อาจารย์ดร.อโนชาโรจนพานิชwww.teacher.ssru.ac.th/anocha_ki/anocha.ro@ssru.ac.th
3ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประทีปวจีทองรัตนาwww.teacher.ssru.ac.th/prateep_wa/prateep.wa@ssru.ac.th
4ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ปราณีตรีทศสกุลwww.teacher.ssru.ac.th/pranee_tr/pranee.tr@ssru.ac.th
5ผู้ช่วยศาสตราจารย์
นวพรทองนุชwww.teacher.ssru.ac.th/nawaporn_th/nawaporn.th@ssru.ac.th
6อาจารย์
นาถวีณาสินธุชัยภาคเสรีwww.teacher.ssru.ac.th/natthwena_si/natthwena.si@ssru.ac.th
7ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ลัดดาหิรัญยวาwww.teacher.ssru.ac.th/ladda_hi/ladda.hi@ssru.ac.th
8อาจารย์
รุ่งลักษมีรอดขำwww.teacher.ssru.ac.th/runglaksamee_ro/rouglaksamee.ro@ssru.ac.th
9อาจารย์
BellaIposada Llegowww.teacher.ssru.ac.th/bella_ip/bella.ip@ssru.ac.th
10อาจารย์ดร.หุดาวงษ์ยิ้มwww.teacher.ssru.ac.th/huda_wo/huda.wo@ssru.ac.th
11อาจารย์
รุ่งนภาสันติธรรมาwww.teacher.ssru.ac.th/rungnapa_su/rungnapa_su@ssru.ac.th