หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอเชิญน้องๆนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ทุกสาขา ทุกแขนง ทุกชั้นปี ร่วมส่งผลงานภาพถ่ายเข้าร่วมประกวด หัวข้อ "My Memory in SSRU"
ขอเชิญน้องๆนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ทุกสาขา ทุกแขนง ทุกชั้นปี ร่วมส่งผลงานภาพถ่ายเข้าร่วมประกวด หัวข้อ "My Memory in SSRU"

admin account
2018-03-26 12:06:05

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ


ขอเชิญน้องๆนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ทุกสาขา ทุกแขนง ทุกชั้นปี ร่วมส่งผลงานภาพถ่ายเข้าร่วมประกวด หัวข้อ "My Memory in SSRU" ชิงทุนการศึกษาเพื่อเข้ารับการอบรมระยะสั้นด้านการถ่ายภาพ ณ Higashikawa,Otaru,Hokkaido,Japan เปิดรับผลงานตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 27 มีนาคม 2561 สามารถดาวน์โหลดใบสมัครทาง www.fms.ssru.ac.th ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ
โทร. 0-2160-1491