หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะวิทยาการจัดการ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก Technological University of the Philippines
คณะวิทยาการจัดการ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก Technological University of the Philippines

admin account
2018-05-21 13:34:19

วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป วจีทองรัตนา คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วย ผู้ช่วยคณบดี คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ให้การต้อนรับผู้บริหาร นำโดย Dr. Ronaldo A. Juanatas และคณะศึกษาดูงาน บุคลากร จาก Technological University of the Philippines ณห้องสุวพักตร์นิเวศน์ (5724) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ในภาพอาจจะมี
15 คน, คนที่ยิ้ม,
ข้อความ


ภาพเพิ่มเติม

ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป วจีทองรัตนา คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้กล่าวต้อนรับพร้อมนำเสนอภาพรวมของคณะวิทยาการจัดการ จากนั้นได้นำคณะศึกษาดูงานเข้าศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการกลุ่มสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ได้แก่ Mini Theatre Room อาคาร 57 ชั้น 6 สำหรับการปฏิบัติการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาของคณะวิทยาการจัดการอีกด้วย