หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

นักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ สวนสุนันทา คว้ารองชนะเลิศ Missteen Universe 2018
     นางสาวนาตาลี คาซิมพู (น้องนา) นักศึกษาชั้นปีที่ 4 แขนงวิชาการโฆษณาและสื่อสารการต ...
2018-12-12 13:35:34
ครม.อนุมัติ “ช็อปช่วยชาติ” 2561
ครม.อนุมัติ “ช็อปช่วยชาติ” 2561 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 คณะรัฐมนตรีได้มีมติ ...
2018-12-07 10:26:57
ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร คณะวิทยาการจัดการ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 9
      วันที่ 4 ธันวาคม 2561   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประทีป วจีทองรัตนา  คณ ...
2018-12-04 11:35:25
นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี คว้ารางวัลชนะเลิศ จากการประกวดธิดาจำแลง
นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี คว้ารางวัลชนะเลิศ จากการประกวดธิดาจำแลง  เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 ...
2018-12-04 11:34:26
เปิดสอนหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) กลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดสอนหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) หลักสูตรเศรษฐศาสตรบ ...
2018-12-03 12:56:33
นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ได้รับรางวัลจากการประกวดสาวประเภทสองทั่วประเทศ
นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ได้รับรางวัลจากการประกวดสาวประเภทสองทั่วประเทศ ในการประกวด “7 นางฟ้า& ...
2018-11-27 11:58:09
มาตรการสิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่นักลงทุนในวิสาหกิจเริ่มต้น
มาตรการสิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่นักลงทุนในวิสาหกิจเริ่มต้น +ที่มา : กรมสรรพากรTax incentives for Angel ...
2018-11-26 07:45:32
คณะวิทยาการจัดการ จัดแข่งขันกีฬาประจำปี M-Science Sport’s Day 2018
         เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2561  ที่ผ่านมา ฝ่ายกิจการนักศึกษาแล ...
2018-11-22 10:17:33
ข่าวย้อนหลัง