หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะวิทยาการจัดการ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก Technological University of the Philippines
วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป วจีทองรัตนา คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยรา ...
2018-05-21 13:34:19
ข่าวย้อนหลัง