หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > อาจารย์ บุคลากรคณะวิทยาการจัดการ ร่วมพิธีบวงสรวงฯ สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี
อาจารย์ บุคลากรคณะวิทยาการจัดการ ร่วมพิธีบวงสรวงฯ สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี

admin account
2020-11-23 13:32:28


 

 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมศักดิ์  คล้ายสังข์ ผู้แทนคณะวิทยาการจัดการ  นำทีมบุคลากรประจำคณะฯ  เข้าร่วมพิธีบวงสรวงและบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานถวายแด่  สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี  เนื่องในวันคล้ายวันวันพระราชสมภพครบรอบ 160 ปี   ซึ่งจัดโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย  นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในพิธี   พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ  ผู้บริหารและแขกผู้มีเกียรติ  เข้าร่วมพิธี  ณ  ลานหน้าพระราชานุสาวรีย์  สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา