หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นักศึกษาวารสารศาสตร์ วจก. สวนสุนันทา คว้ารางวัล Popular Vote กิจกรรมเขียนข่าว โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “พิราบดิจิทัล รุ่นที่17”
นักศึกษาวารสารศาสตร์ วจก. สวนสุนันทา คว้ารางวัล Popular Vote กิจกรรมเขียนข่าว โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “พิราบดิจิทัล รุ่นที่17”

admin account
2020-11-23 13:35:43


              นางสาวศวรรยา ลือชัย นักศึกษาชั้นปีที่ 3 แขนงวิชาวารสารศาสตร์ กลุ่มสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คว้ารางวัล Popular Vote จากกิจกรรมการนำเสนอข่าวปัญญาประดิษฐ์ ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “พิราบดิจิทัล รุ่นที่17” จัดขึ้นโดย ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (ITPC) ณ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในวันที่ 6-8 พฤศจิกายนที่ผ่านมา

             การอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.อัษฎางค์ แตงไทย นักวิจัยทีมวิจัยการเข้าใจเสียงและข้อความ(STU) เนคเทค-สวทช. บรรยายในหัวข้อ AI กับงานด้านสื่อมวลชน เป็นข้อมูลให้แก่ผู้ร่วมกิจกรรมนำไปฝึกทักษะการเขียนรายงานข่าว IT โดยผลงานที่ดีที่สุดจากการคัดเลือกของกรรมการได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ผลงานของนายกิตติธัช วนิชผล จากคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผลงานที่ได้รับการโหวตมากที่สุดจากผู้อ่านได้รับรางวัล Popular Vote ได้แก่ผลงานของนางสาวศวรรยา ลือชัย นักศึกษาแขนงวิชาวารสารศาสตร์ กลุ่มสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาและนางสาวแคทรีน นิติธรรมธาดากุล นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

        นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม การบรรยายให้ความรู้ทางเทคโนโลยีในหัวข้อต่างๆ การจำลองสถานการณ์แถลงข่าว กิจกรรมนันทนาการเพื่อให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้พัฒนาทักษะการรายงานข่าว โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพิราบดิจิทัล จัดขึ้นในปีนี้เป็นรุ่นที่ 17 มีจุดมุ่งหมายเพื่อเตรียมความพร้อมแก่นิสิตนักศึกษาที่อยากก้าวสู่อาชีพนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศจากผู้มีประสบการณ์ ปีนี้มีผู้เข้าอบรม 29 คนจาก 15 สถาบันการศึกษา