หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะวิทยาการจัดการ จัดประชุมหัวหน้าฝ่าย เตรียมความพร้อมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
คณะวิทยาการจัดการ จัดประชุมหัวหน้าฝ่าย เตรียมความพร้อมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

admin account
2020-10-27 12:12:13


       วันที่ 18 สิงหาคม 2563 คณะวิทยาการจัดการ จัดประชุมหัวหน้าฝ่ายเพื่อเตรียมความพร้อมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยนางสาวนิภาวรรณ ธาราศักดิ์ หัวหน้าสำงานคณบดี เป็นประธานการประชุม เพื่อชี้แจงและมอบหมายหน้าที่การดำเนินการต้อนรับฯ ต่อหัวหน้างานทุกฝ่าย ซึ่งกำหนดการเข้าศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จะมีขึ้นในศุกร์วันที่ 21 สิงหาคม 2563 โดยมีหัวหน้างานแต่ละฝ่ายเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมรวมใจการจัดการ 1 คณะวิทยาการจัดการ